Menu

KoldingPortal

Din lokale indgang til nettet

Offentlige

Kolding Kommune
Akseltorv 1, 6000 Kolding
www.kolding.dk
www.facebook.com ... 
www.linkedin.com ... 

Politi

Sydøstjyllands Politi
Holmboes Allè 2, 8700 Horsens
www.politi.dk/Sydoestjylland
Lokalpolitiet i Kolding
Birkemose Allé 23-25 6000 Kolding. Tlf. 114.
www.politi.dk ... 

Business Kolding

Business Kolding
Akseltorv 8, 6000 Kolding
Kolding Kommune og medlemmerne i Kolding Handelsråd, Kolding Turistforening og Foreningen Business Kolding.
www.businesskolding.dk

BlueKolding
Koldings miljø-, energi- og klimaselskab.
www.bluekolding.dk

Trekantområdet

Trekantområdet Danmark
Kolding Åpark 1, 6000 Kolding
www.trekantomraadet.dk
og
www.kolding.dk/borger/planer ...

Nyt fra kommunen

Kommuneplan

Revision af Kommuneplan 2013 - 2025
Planstrategiens temaer:
• Digitalisering af kommuneplanen.
• Indarbejde strategi for almene boliger.
• Indarbejde bylivsstrategi.
• Indarbejde arkitekturstrategi.
• Indarbejde kommende helhedsplaner for Kolding,    Vamdrup, Lunderskov og Christiansfeld.
• Tilslutning til motorvejen ved Ødisvej.
• Ringvejsforbindelse syd for Vonsild og Dalby.
• Revurdering af Fjordbyen ved Marina Syd.
• Revurdering af Nordic Synergy Park.
• Udpege områder, der kan omdannes og fortættes i de  eksisterende byområder.
• Revidere særligt værdifulde landskaber.
• Revidere uforstyrrede landskaber.
• Udarbejde retningslinjer for naturpark Lillebælt.
• Udarbejde retningslinjer Det grønne Danmarkskort.
• Revidere skovrejsningsområder.
• Placering af 3 udvalgsvarebutikker over 2000 m2
 i Kolding
Kilde: www.kolding.dk ... (PDF).

Investeringsfond til Koldings udvikling
www.kolding.dk/aktuelt-nyheder ...

Ungdom

Ungdomsklubber, fritidsklubber og fritidsundervisning  
www.ungkolding.dk

Kommunalt